FANDOM


Tổng quát Sửa đổi

Đây là một quest thông thường khá phổ biến. Nhiệm vụ của bạn chính là làm cho 2 sims (2 nhân vật) trở thành good friends (bạn tốt).

Cách thực hiện Sửa đổi

  1. Đầu tiên bạn cần đưa 2 sims ở cùng 1 chỗ: cái này thì chỉ cần vào 1 nơi bất kỳ (nhà 1 sim nào đó). Sau đó, thổi còi cho 1 người đến bằng bảng điều khiển nhân vật.
  2. Tiếp đến, bạn cho 2 nhân vật trò chuyện với nhau. Cứ nhìn chỗ nào có hình trò chuyện là chọn
  3. Cứ trò chuyện cho đến khi nào đạt được good friends thì dừng. Các bước tiến triển tình bạn như sau:
STT Loại Mô tả Điều kiện
1 Stranger Người lạ, không quen biết
2 Acquaintance Người quen 50 exp ~ 1 lần Be Nice (1 phút)
3 Friend Bạn 150 exp
4 Good Friend Bạn tốt 200 exp
5 Best Friend Bạn thân 300 exp

Như vậy, để đạt được good friends, ta cần tổng cộng 400 exp, tương đương Be Nice 8 lần ~ 8 phút.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.